แทงบอลออนไลน์

แทงบอลออนไลน์

ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศกำหนด “โครงการ LIFT” จำนวน 40 ล้านเหรียญสหรัฐในฐานะผู้เปลี่ยนเกมสำหรับไลบีเรีย 

ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศกำหนด "โครงการ LIFT" จำนวน 40 ล้านเหรียญสหรัฐในฐานะผู้เปลี่ยนเกมสำหรับไลบีเรีย 

มอนโรเวีย –ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศไลบีเรีย ควิมา เอ็นทารา ยกย่องการลงนามข้อตกลงการเงินเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (IDA) มูลค่า 40 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับการดำเนินโครงการการเงินและการค้าเพื่อการลงทุนไลบีเรีย (LIFT) โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ปรับปรุงบรรยากาศการลงทุน ขยายการเข้าถึงการเงินอย่างยั่งยืน และเพิ่มประสิทธิภาพการค้าในไลบีเรีย...

Continue reading...